Ankara Hurda Satışı

Ankara ve ilçelerinde hurda alım ve satımı ve yıkım çalışmaları yapan bir firmayız. Verdiğimiz hizmetle ülkemize geri dönüşüm alanında önemli katkılar sağlıyoruz. Ankara Hurda Satışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesine sahip bir firma olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Alanında uzman bir çalışma ekibine ve çok kapsamlı bir araç çeşitliliğine sahibiz. Hurda toplama, hurda alım-satımı ve geri dönüşüm konusunda başarılı çalışmalar yapan alanında öncü firma olma özelliği taşıyan bir firmayız. Topladığımız başlıca hurdalar; demir, saç, bakır, çinko, bronz, kurşun, kalay, nikel, pirinç, alüminyum, krom ve tüm metal hurdaları, kablo ve tel hurdalarıdır.

Ülkemiz sanayisine hammadde sağlama özelliği taşıması nedeniyle hurdacılık önemli bir sektördür. Atık maddelerin toplanması, çevre sağlığı ve temizliği açısından da çok önemlidir. Ankara Hurda Satışı olarak, hurdacılık sektöründe kaliteli, verimli ve hızlı hizmeti, en uygun fiyatlarla sunmayı, müşterilerimizi sürekli memnun kılmayı, ülke ekonomimize katkı sağlamayı ilke edinmiş durumdayız. Sanayimizin gereksinimi olan hammaddeyi, geri dönüşüm yoluyla karşılamak için tüm bilgi ve birikimimiz ile çalışmaktayız. Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de katı atıkların, çevreye ve insana zarar vermeden toplanıp yeniden geri kazanılması çok önem taşıyan bir konudur. Bu amaçla geri dönüşüm yöntemleri kullanılmakta ve toplanan hurdalar yeniden kullanıma kazandırılmaktadır. Geri dönüşüm kazançlar sağlayan bir çalışmadır. Metal hurdanın, atıkların değerlendirilmesi dışında, doğal kaynaklar da çeşitli zararlardan korunmaktadır. Dönüşüm sürecinde gerçekleşen işlemlerin daha az olması nedeniyle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Gittikçe azalan hammadde kaynakları ve artan talebin yarattığı yüksek maliyetler, ikincil hammadde kaynaklarına ihtiyaç doğurmaktadır. Hepimizin bildiği gibi dünyadaki hammadde kaynakları gün gelecek tükenecektir. Bu nedenle geri dönüşüm çalışmaları önemli derecede ve küresel bazda değer kazanmıştır. Ankara hurda Satışı bunun bilincinde olan bir firma olarak üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. “Geri dönüşüm geleceğe yatırım yapmaktır,” düşüncesiyle hareket ediyoruz. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi çok önemli sorunlara yol açacaktır. İşte bu noktada geri dönüşüme yatırım yapmış olanlar ülke ekonomisine ve varlığına büyük katkı sağlamış olacaktır.