Ankara Hurda Satışı | 0 532 423 74 52

Geri dönüşüme yapılan katkı sebebiyle hurdacılık en çevreci mesleklerden biri. Dünya çapında adının hurdacılık değil geri dönüşümcülük olarak geçmesi de bu yüzden. Çevreye atık bırakmak yerine bu ürünlerin yeniden değerlendiriliyor olması mesleğin desteklenmesini sağlıyor. Hurda metal işi kuran işletme sahipleri katı atık sahalarının azaltılmasıyla doğanın korunmasına da yardımcı oluyor. Hurdacılık denilince akla ilk olarak kullanılmaz hale gelmiş ürünlerin toplanılıp satılması ya da çöp toplanılması gelse de durum bu kadar basit değil. Hurdacılık son zamanlarda en yükselen mesleklerden biri haline geldi. Günümüzde çoğu insan hurda alım satımı yaparak geçimini sağlıyor. Bu işten zengin olup köşeyi dönenlerin ya da milyon dolarlar kazanıp bunları saklayanların haberleri yansıyor gazetelere...

Hurdacılık oldukça geniş bir sektör. Araba hurdacılığından plastik hurdacılığına kadar farklı faaliyet alanları bulunuyor. Genel olarak hurdacılık, kullanılmayacak durumda kabul edilen ancak geri dönüşüm ile birlikte kullanılabilir duruma gelecek ürünlerin toplanıp satılmasıdır. Hurdacıların en büyük özelliği çöp ile hurdayı ayırabilmeleridir. Bir çok alanda hurda toplanıldığı için bunların kağıt, metal, plastik, cam gibi çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulması gerekir. Aksi takdirde karşı karşıya kalınacak şey bellidiri: İşe yaramayan çöp yığını...